O kancelarii

Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów


***

Dzięki różnorodnym specjalizacjom członków naszego zespołu oraz doświadczeniu zawodowemu zapewniamy profesjonalną i szybką obsługę w wielu dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych, związanych z nieruchomościami (wspólnotami mieszkaniowymi, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami), spraw rodzinnych, ubezpieczeniowych i odszkodowawczych.

Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz firm obejmujące wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami i innym organami w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.

Udzielamy pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, zarówno w ramach stałej obsługi, jak i na podstawie jednorazowych zleceń, na terenie całej Polski. Świadczymy pomoc prawną także w języku angielskim i rosyjskim.

***

W 2022 roku adw. Natalia Klima-Piotrowska znalazła się na liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie magazynu Forbes Women, a w 2023 roku otrzymała tytuł Liderki Równości województwa śląskiego w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet wraz z Ambasadą Brytyjską i Forbes Women.

Kancelaria współpracuje z doradcą podatkowym, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami oraz Agencją Detektywistyczną Jacek Banaszewski, a także z psychologami i terapeutami.

Partnerzy naszej Kancelarii angażują się w działalność edukacyjną prowadząc zajęcia z młodzieżą w ramach Tygodnia Konstytucyjnego, a także na indywidualne zaproszenie placówek edukacyjnych. Jako członkowie Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy współorganizują Śląską Kafejkę Prawną.Liderki Równości województwa śląskiego

25 najlepszych prawniczek w biznesie magazynu Forbes Women

Nasz zespół

Bartłomiej Piotrowski

Adwokat - Partner Kancelarii

Na listę adwokatów Izby Katowickiej zostałem wpisany w 2005 r. Specjalizuję się w prawie karnym i karnym skarbowym, szczególnie w zakresie przestępstw tzw. białych kołnierzyków.

Świadczę pomoc prawną dla osób fizycznych, prowadząc sprawy rozwodowe, odszkodowawcze i z zakresu ubezpieczeń społecznych. Prowadzę także obsługę spółek z branży transportowej.

Jestem członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Angażuję się w działania na rzecz ochrony praw człowieka. Od 2019 r. jestem członkiem Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Posługuję się językiem angielskim.

e-mail: bartlomiej.piotrowski@adwokatura.pl

Natalia Klima-Piotrowska

Natalia Klima-Piotrowska

Adwokatka - Partnerka Kancelarii

Wpis na listę adwokatów uzyskałam w 2006 r. Specjalizuję się w prawie nieruchomości, obsłudze spółek komunalnych, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. Prowadzę szkolenia dotyczące problematyki zarządzania nieruchomościami, w tym komunalnym zasobem mieszkaniowym. Świadczę także pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, w tym cudzoziemców, przede wszystkim w sprawach rodzinnych, dla ofiar przemocy, a także podejmuję działania na rzecz ochrony praw człowieka. Jestem członkinią Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, a także przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, należę do Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, oraz do Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Biegle władam językiem angielskim.

W 2022 roku znalazłam się na liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie magazynu Forbes Women, w 2023 roku otrzymałam tytuł Liderki Równości województwa śląskiego w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet wraz z Ambasadą Brytyjską i Forbes Women. W 2020 r. otrzymałam nagrodę Adwokat Społecznik w plebiscycie Stowarzyszenia Defensor Iuris, zaś w 2017 roku zdobyłam I wyróżnienie w konkursie Kobieta Adwokatury 2017.

e-mail: natalia.klima@adwokatura.pl

Justyna Stachurska

Administrator kancelarii

To dzięki jej zaangażowaniu i umiejętnościom organizacyjnym nasze biuro działa tak sprawnie.

e-mail: sekretariat@kacelariapiotrowscy.pl

Wyróżnienia i nagrody


Zakres usług Kancelarii

Nieruchomości

  • doradztwo dotyczące prawa własności, zarządzania, nabywania i sprzedaży nieruchomości na terytorium Polski, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, najmu lokali, a nadto windykacja należności

Prawo karne i karno-skarbowe

  • Obrona klientów w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym, reprezentowanie pokrzywdzonych

Odszkodowania

  • Doradztwo i reprezentacja przed sądami w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich, i innych

Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • Doradztwo i reprezentacja przed sądami m.in. w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • Doradztwo i reprezentacja klienta w sprawach pracowniczych oraz w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego

Umowy handlowe

  • Udział i doradztwo w negocjacjach umów krajowych i międzynarodowych, sporządzanie umów i porozumień

Prawo spółek

  • Doradztwo dotyczące tworzenia spółek, ich wewnętrznego funkcjonowania, łączenia, przekształceń, podziałów, zagadnień związanych z reprezentacją, a także uprawnieniami wspólników, prawami i obowiązkami członków organów spółek

Postępowania sądowe

  • Zastępowanie klienta w postępowaniach przed sądami, innymi organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracyjnymi oraz innymi urzędami i instytucjami, w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, administracyjnych, podatkowych

Kontakt

Kancelaria Piotrowscy
Spółka Partnerska Adwokatów
Piotrowicka 93a/6
40-724 Katowice

Telefon: 32 353 06 98
sekretariat@kancelariapiotrowscy.pl

Numer KRS 0000428034
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Mapa dojazdu