O kancelarii

Kancelaria Piotrowscy Spółka Partnerska Adwokatów
powstała z połączenia dwóch indywidualnych kancelarii adwokat Natalii Klima-Piotrowskiej oraz adwokata Bartłomieja Piotrowskiego.

***

Dzięki różnorodnym specjalizacjom członków naszego zespołu oraz doświadczeniu zawodowemu zapewniamy profesjonalną i szybką obsługę we wszystkich dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych, związanych z nieruchomościami (wspólnotami mieszkaniowymi, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami), spraw rodzinnych i odszkodowań.

Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz firm obejmujące wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw począwszy od zagadnień korporacyjnych, kontraktowych, podatkowych, pracowniczych, a skończywszy na restrukturyzacji firm.

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami i innym organami w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.

Udzielamy pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, zarówno w ramach stałej obsługi, jak i na podstawie jednorazowych zleceń, na terenie całej Polski.

***

Kancelaria współpracuje z doradcą podatkowym, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, Agencją Detektywistyczną Jacek Banaszewski oraz z zarządcą nieruchomości "Grupa Biurowiec" Weronika Truszczyńska i Zbigniew Truszczyński.

Nasz zespół

Bartłomiej Piotrowski

Adwokat - Partner

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w prawie karnym, ubezpieczeń społecznych, a nadto zajmuje się ochroną prawną osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz w wyniku błędów lekarskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych oraz bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Obrońca i pełnomocnik w wielu sprawach sądowych i administracyjnych. Posługuje się językiem angielskim.

e-mail: bartlomiej.piotrowski@adwokatura.pl

Natalia Klima-Piotrowska

Adwokat - Partner

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i lokalowym, prawie spółek i podatkowym, a nadto rodzinnym oraz karnym-skarbowym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych oraz bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Obrońca i pełnomocnik w sprawach sądowych i administracyjnych. Biegle włada językiem angielskim.

e-mail: natalia.klima@adwokatura.pl

Kinga Kawczyńska

Adwokat

Wpisana na listę przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, gdzie również prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Posiada doświadczenie z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz nieruchomości. W ramach współpracy z Kancelarią Piotrowscy zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz zarządców i współwłaścicieli nieruchomości. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, przygotowywaniu linii obrony Klientów Kancelarii oraz zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

e-mail: k.kawczynska@kancelariapiotrowscy.pl

Filip Krawczyk

Aplikant adwokacki

Aplikant przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Obronił pracę magisterską „Oceny prawnokarne odnoszące się do tzw. ustawek kibiców” pod opieką prof. dr hab. Teresy Dukiet-Nagórskiej. Na co dzień zajmuje się prawem karnym, prawem nieruchomości oraz obsługą spółek prawa handlowego.

e-mail: f.krawczyk@kancelariapiotrowscy.pl

Justyna Stachurska

Administrator kancelarii

To dzięki jej zaangażowaniu i umiejętnościom organizacyjnym nasze biuro działa tak sprawnie.

e-mail: sekretariat@kacelariapiotrowscy.pl

Zakres usług

Przedmiotem działalności Kancelarii jest obsługa przedsiębiorstw oraz doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych obejmujące udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i sporządzanie opinii oraz reprezentację w sprawach obejmujących:

Nieruchomości

 • doradztwo dotyczące prawa własności, zarządzania, nabywania i sprzedaży nieruchomości na terytorium Polski, a także stosunku najmu lokali i windykacja należności;

Prawo karne i karno-skarbowe

 • Obrona klientów w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym, reprezentowanie pokrzywdzonych;

Odszkodowania

 • Doradztwo i reprezentacja przed sądami w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich, i innych;

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Doradztwo i reprezentacja przed sądami m.in. w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Doradztwo i reprezentacja klienta w sprawach pracowniczych oraz w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego;

Prawo zamówień publicznych

 • Doradztwo i reprezentacja klienta,

Umowy handlowe

 • Udział i doradztwo w negocjacjach umów krajowych i międzynarodowych, sporządzanie umów i porozumień,

Prawo spółek

 • Doradztwo dotyczące tworzenia spółek, ich wewnętrznego funkcjonowania, łączenia, przekształceń, podziałów zagadnień związanych z reprezentacją, uprawnieniami wspólników, prawami i obowiązkami członków organów spółek,

Prawo podatkowe

 • Bieżące doradztwo dotyczące planowania podatkowego oraz reprezentacja klienta przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,

Procedury urzędowe

 • Doradztwo i reprezentacja klienta w postępowaniach administracyjnych,

Postępowania sądowe i arbitraż

 • Zastępowanie klienta w postępowaniach przed sądami, innymi organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracyjnymi oraz innymi urzędami i instytucjami, w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, administracyjnych, podatkowych

Prawo własności intelektualnej, autorskie, prasowe, reklamy, Internetu, prawo konsumenckie oraz nieuczciwej konkurencji

 • Doradztwo i reprezentacja klienta.

Kontakt

Kancelaria Piotrowscy
Spółka Partnerska Adwokatów
Piotrowicka 93a/6
40-724 Katowice

Telefon: 32 353 06 98
sekretariat@kancelariapiotrowscy.pl

Numer KRS 0000428034
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Mapa dojazdu